arrპროდუქცია
arrპროდუქცია
39cm X 19cm X 19cm

#4 იზობლოკი

2.89  ლარი
39cm X 19cm X 19cm

#5 იზობლოკი კუთხის

2.89  ლარი
39cm X 10cm X 19cm

#6 სატიხრე ბლოკი

0.83  ლარი
19cm X 19cm X 19cm

#14 სასარტყელე ბლოკი

1.10  ლარი
30cm X 15cm X 5cm

#17 ბორდიური 30 სმ.

1.98  ლარი
50cm X 20cm X 10 cm

#18 ბორდიური 50 სმ.

4.45  ლარი
50cm X 23cm X 12cm

#19 ბორდიური 50 სმ.

4.65  ლარი
100cm X 20cm X 8cm

#20 ბორდიური 100 სმ.

8.50  ლარი
100cm X 30cm X 15cm

#21 ბორდიური 100 სმ.

16.50  ლარი
32cm X 32cm X 8cm

#22 დეკორატიული ბლოკი

1.15  ლარი
16cm X 19cm X 6 cm

#23 ქვაფენილი

0.58  ლარი
20cm X 10cm X 5 cm

#24 ქვაფენილი

0.32  ლარი
10cm X 10cm X 5 cm

#25 ქვაფენილი

0.17  ლარი
21.5cm X 21.5cm X 7 cm

#26 ქვაფენილი ბალახის

0.75  ლარი
60cm X 40cm X 10cm

#27 ქვაფენილი ბალახის

3.95  ლარი
30cm X 15cm X 2cm

#28 მოსაპირკეთებელი ფილა

(იატაკი, კედელი)

0.59  ლარი
30cm X 15cm X 2cm

#29 მოსაპირკეთებელი ფილა

(იატაკი, კედელი)

0.59  ლარი
30cm X 15cm X 2cm

#30 მოსაპირკეთებელი ფილა

(იატაკი, კედელი)

0.59  ლარი
30cm X 15cm X 3cm

#31 სანიაღვრე ფილა

1.80  ლარი
30cm X 15cm X 4cm

#32 ღობის ქუდი

1.05  ლარი
15cm X 4cm X 3cm

#34 ტრავერტინის მოსაპირკეთებელი ფილა

(ინტერიერი, ექსტერიერი) თეთრი

0.34  ლარი
19cm X 19cm X 19cm

#35 მრგვალი ფორმა

(ღვინის საცავისთვის)

1.10  ლარი
arrჩვენი პროდუქციით აშენდა
artmedia