arrპროდუქცია
arrპროდუქცია
39cm X 39cm X 19cm

#2 კოლონის ბლოკი

3.60  ლარი
39cm X 19cm X 19cm

#3 იზობლოკი

3.10  ლარი
39cm X 19cm X 19cm

#4 იზობლოკი კუთხის

3.10  ლარი
39cm X 10cm X 19cm

#5 სატიხრე ბლოკი

0.97  ლარი
19cm X 19cm X 19cm

#13 სასარტყელე ბლოკი

1.45  ლარი
30cm X 15cm X 5cm

#16 ბორდიური 30 სმ.

(1 გრ. მ - 7,66 ლარი)

2.50  ლარი
50cm X 20cm X 10 cm

#17 ბორდიური 50 სმ.

(1 გრ. მ - 10,20 ლარი)

5.10  ლარი
50cm X 23cm X 12cm

#18 ბორდიური 50 სმ.

(1 გრ. მ - 10,50 ლარი)

5.25  ლარი
100cm X 20cm X 8cm

#19 ბორდიური 100 სმ.

9.30  ლარი
100cm X 30cm X 15cm

#20 ბორდიური 100 სმ.

18.90  ლარი
32cm X 32cm X 8cm

#21 დეკორატიული ბლოკი

1.50  ლარი
16cm X 19cm X 6 cm

#22 ქვაფენილი

(1 კვ. მ - 22,00 ლარი)

0.65  ლარი
20cm X 10cm X 5 cm

#23 ქვაფენილი

(1 კვ. მ - 19,00 ლარი)

0.38  ლარი
10cm X 10cm X 5 cm

#24 ქვაფენილი

(1 კვ. მ - 21,00 ლარი)

0.21  ლარი
21.5cm X 21.5cm X 7 cm

#25 ქვაფენილი ბალახის

(1 კვ. მ  - 18,40 ლარი)

0.85  ლარი
60cm X 40cm X 10cm

#26 ქვაფენილი ბალახის

(1 კვ. მ - 20,00 ლარი)

4.65  ლარი
30cm X 15cm X 2cm

#27 მოსაპირკეთებელი ფილა

(იატაკი, კედელი)

(1 კვ. მ  - 16,20 ლარი)

0.73  ლარი
30cm X 15cm X 2cm

#28 მოსაპირკეთებელი ფილა

(იატაკი, კედელი)

(1 კვ. მ -16,20 ლარი)

0.73  ლარი
30cm X 15cm X 2cm

#29 მოსაპირკეთებელი ფილა

(იატაკი, კედელი)

(1 კვ. მ -16,20 ლარი)

0.73  ლარი
30cm X 15cm X 3cm

#30 სანიაღვრე ფილა

(1 გრ. მ - 7,92 ლარი)

2.40  ლარი
30cm X 15cm X 4cm

#31 ღობის ქუდი

1.45  ლარი
15cm X 4cm X 3cm

#33 ტრავერტინის მოსაპირკეთებელი ფილა

(ინტერიერი, ექსტერიერი) თეთრი

0.34  ლარი
19cm X 19cm X 19cm

#34 მრგვალი ფორმა

(ღვინის საცავისთვის)

1.45  ლარი
arrჩვენი პროდუქციით აშენდა
artmedia